Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước Tài chính Toàn cầu mới khai mạc tại Paris

2023-06-23 11:55:12(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 22/6, Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp ước Tài chính Toàn cầu mới khai mạc tại Paris, Pháp, nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ của nhiều nước, người phụ trách các tổ chức quốc tế và tổ chức tài chính quốc tế quan trọng đã tham dự, thảo luận hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ sinh thái, cũng như hiện trạng và triển vọng cải cách hệ thống tài chính quốc tế, nhằm gắn kết nhận thức chung cho Hiệp ước Tài chính Toàn cầu mới.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Emmanuel Macron, Tổng thống Pháp—nước đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh này cho biết, hệ thống tài chính quốc tế hiện có là kết quả dựa trên nhận thức chung cũ, đã phát huy vai trò tích cực trong vài chục năm qua, nhưng hiện đã dần không thích ứng với tình hình mới, cần có sự điều chỉnh, cuối cùng để xây dựng một Hiệp ước Tài chính Toàn cầu mới.

Chương trình nghị sự chính của Hội nghị Thượng đỉnh lần này chủ yếu có 6 phiên thảo luận theo chủ đề liên quan đến ngân hàng phát triển đa phương, hợp tác xanh, nợ công với quyền rút vốn đặc biệt, khu vực tư nhân, công cụ tài chính sáng tạo và dữ liệu thông tin. Ngoài ra còn có 80 buổi hoạt động bên lề hội nghị được đồng thời tổ chức.

Biên tập viên:Duy Hoa