Tiết mục “Hán phục với lịch sử nền văn minh Trung Hoa”

2023-06-23 00:06:10(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Trang phục truyền thống Trung Quốc đã chứng kiến các chặng đường của nền văn minh Trung Hoa—nền văn minh cổ đại duy nhất chưa từng bị gián đoạn trên thế giới. Hán phục trong tiết mục này được chọn từ 4 triều đại Tấn, Đường, Tống và Minh, tất cả trang phục đều được phục chế dựa trên điển tích, lịch sử, căn cứ khảo sát văn vật, đồng thời được sáng tạo khi được thêm nguyên tố văn hóa, tập tục truyền thống Tết Đoan Ngọ, thể hiện gấm vóc Trung Hoa tươi đẹp.

Biên tập viên:Duy Hoa