Đặc phái viên Trung Quốc khẳng định lập trường nghiêm túc của Trung Quốc về các vấn đề liên quan Tân Cương v.v.

2023-06-22 15:31:36(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Ngày 21/6, tại Khóa họp thứ 53 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về các vấn đề nhân quyền Dương Hiểu Khôn đã thực hiện quyền trả lời, khẳng định lập trường nghiêm túc của Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Công, v.v, lên án mạnh mẽ một số ít quốc gia như Vương quốc Anh, Australia và các tổ chức phi Chính phủ chống Trung Quốc lạm dụng nền tảng của Hội đồng Nhân quyền để truyền bá thông tin sai lệnh, bôi nhọ Trung Quốc.

Đặc phái viên Dương Hiểu Khôn chỉ rõ, hiện nay, kinh tế Tân Cương, Tây Tạng tiếp tục duy trì phát triển, xã hội hài hòa và ổn định, sự nghiệp nhân quyền đang ở thời kỳ phát triển tốt nhất trong lịch sử. Sau khi Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Công được thi hành, các quyền và tự do cơ bản của người dân Hồng Công đã được đảm bảo thiết thực, độc lập tư pháp và an ninh quốc gia được duy trì hiệu quả. Khóa họp thứ 51 Hội đồng Nhân quyền kiên quyết bác bỏ dự thảo nghị quyết liên quan đến Tân Cương, gần 100 quốc gia liên tục ủng hộ lập trường chính đáng của Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Công tại Hội đồng Nhân quyền, điều này đã thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Biên tập viên:La Thành