Nga thành lập cơ quan chuyên nghiên cứu tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới

2023-06-22 15:41:10(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Nga đã thành lập văn phòng nghiên cứu chuyên nghiên cứu tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới tại Moscow. Văn phòng nghiên cứu này do nhóm chuyên gia cố vấn nổi tiếng của Nga và Viện nghiên cứu Trung Quốc và Châu Á hiện đại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga thành lập, tập hợp các chuyên gia và học giả quan trọng của Nga, để nghiên cứu một cách có hệ thống tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Viện trưởng Viện nghiên cứu Trung Quốc và Châu Á hiện đại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới là một hệ thống khoa học hoàn chỉnh, Nga cần tìm hiểu các nguyên lý tư tưởng xây dựng đất nước của Trung Quốc đương đại.

Biên tập viên:Vũ Minh