Hai bên xung đột Xu-đăng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời thêm 24 tiếng

2023-06-10 14:46:31(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/6 giờ địa phương, A-rập Xê-út và Mỹ giàn xếp cuộc xung đột Xu-đăng và giám sát ngừng bắn ra tuyên bố, cùng ngày tại Jeddah, thành phố cảng biển Đỏ của A-rập Xê-út, lực lượng vũ trang Xu-đăng và lực lượng chi viện nhanh đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời thêm 24 tiếng. Sẽ bắt đầu ngừng bắn từ 6 giờ sáng  ngày 10/6 theo giờ Khartoum, Xu-đăng.

A-rập Xê-út và Mỹ nhấn mạnh, nếu hai bên xung đột Xu-đăng chưa thể thi hành thiết thực thỏa thuận ngừng bắn 24 tiếng lần này, người giàn xếp sẽ buộc phải xem xét tạm ngừng đàm phán ngừng bắn Xu-đăng.

Biên tập viên:Kiều Quân