Diễn ra Tham vấn An ninh chống khủng bố cấp Cục ba nước Trung Quốc – Pakistan – Iran lần thứ nhất – Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Kiên quyết tấn công mạnh mẽ thế lực khủng bố gây nguy hại đến lợi ích của ba nước và an ninh khu vực

2023-06-09 16:44:04(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/6, Tham vấn An ninh chống khủng bố cấp Cục ba nước Trung Quốc – Pakistan – Iran lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh. Ngày 8/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, ba nước đã sâu sắc trao đổi ý kiến về các vấn đề tình hình chống khủng bố trong khu vực, cùng tấn công phần tử khủng bố xuyên biên giới, đồng thời quyết định tổ chức tham vấn an ninh chống khủng bố ba bên.

Ông Uông Văn Bân cho biết, đây là thực tiễn thành công thực hiện Sáng kiến an ninh toàn cầu, thúc đẩy an ninh ổn định trong khu vực của ba nước Trung Quốc, Pakistan và Iran. Chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của toàn nhân loại. Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước trong khu vực trong đó có Pakistan, Iran hợp tác chặt chẽ, kiên quyết tấn công mạnh mẽ thế lực khủng bố gây nguy hại đến lợi ích của ba nước và an ninh khu vực.

 

Biên tập viên:Thiên Thư