Chương trình Định cư Con người của Liên Hợp Quốc công bố báo cáo nghiên cứu điển hình về chấn hưng nông thôn ở Trung Quốc

2023-06-08 15:21:46(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Tại  Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường Con người lần thứ 2, ngày 6/6, tại  Nairobi, Kenya Chương trình Định cư Con người của Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo nghiên cứu do nhóm nghiên cứu Đại học Đồng Tế Trung Quốc hoàn thành mang tên "Thực tiễn chấn hưng nông thôn ở quận Định Hải, thành phố Châu Sơn dưới Mục tiêu carbon phát thải ròng bằng không", giới thiệu kinh nghiệm của Trung Quốc trong lĩnh vực chấn hưng nông thôn và trung hòa carbon.

Giám đốc Phòng Thiết kế và Quy hoạch Đô thị của Chương trình Định cư Con người của Liên Hợp Quốc cho biết: "Điều thu hút tôi nhất trong báo cáo này là liên hệ tốt việc tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải với chấn hưng nông thôn, điều này hết sức quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai".

 

Biên tập viên:Dung Dung