Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh nghiệm phát triển chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Trung Quốc và những đóng góp đối với thế giới” diễn ra tại Hà Nội

2023-06-07 15:16:40(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/6, Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh nghiệm phát triển chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Trung Quốc và những đóng góp đối với thế giới” đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam, chuyên gia tham dự hội thảo đã triển khai thảo luận học thuật xoay quanh các chuyên đề như kinh nghiệm quan trọng và ý nghĩa tham khảo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quản lý nhà nước, kinh nghiệm quan trọng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Bành Thế Đoàn phát biểu cho biết, hướng đến tương lai, hai đảng và hai nước Trung – Việt cần phải kiên trì phương hướng tiến lên của chủ nghĩa xã hội, chung tay thúc đẩy chủ nghĩa xã hội không ngừng phát triển, thể hiện ưu thế và tương lai tươi sáng của chế độ chủ nghĩa xã hội.

  Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hữu Nghĩa phát biểu cho biết, nhân dân Trung Quốc đã thực hiện mục tiêu phấn đấu trăm năm đầu tiên, xây dựng toàn diện xã hội khá giả, đánh thắng trận chiến công kiên thoát nghèo, không ngừng phát triển và hoàn thiện nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ chủ nghĩa xã hội, là thực tiễn sinh động và kinh nghiệm quý báu để các nước đang phát triển học tập.

Hội thảo quốc tế lần này do Hội Triết học Việt Nam và Trường Đại học sư phạm Quảng Tây phối hợp tổ chức

 

Biên tập viên:Hạ Vi