Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực tại 15 nước thành viên

2023-06-03 11:56:16(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/6/2023, Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực tại Phillipine, đánh dấu RCEP chính thức có hiệu lực tại toàn bộ 15 nước thành viên trong đó có 10 nước ASEAN, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand.

Việc Hiệp định RCEP có hiệu lực toàn diện đã thể hiện đầy đủ quyết tâm và hành động của 15 nước ủng hộ thể chế thương mại đa phương cởi mở, tự do, công bằng, bao trùm và dựa trên quy tắc, nâng cấp toàn diện trình độ tự do hóa và tiện lợi hóa thương mại và đầu tư của Đông Á, giúp kinh tế khu vực và toàn cầu phát triển ổn định và lâu dài.

Biên tập viên:Hạ Vi