Tổ chức Lao động Quốc tế: Dự báo số người thất nghiệp trên toàn cầu năm 2023 là 191 triệu người

2023-06-01 14:40:24(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 31/5, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) công bố “Báo cáo giám sát của ILO về thế giới việc làm” ấn bản thứ 11 chỉ rõ, dự báo số người thất nghiệp trên toàn cầu năm 2023 là 191 triệu người, tương đương với 5,3% tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu, thấp hơn so với trước khi bùng phát dịch bệnh.

Biên tập viên:Vũ Minh