“Vành đai và Con đường” giúp dâu tằm Trung Quốc đi ra nước ngoài

2023-05-23 14:34:39(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu dùng tơ tằm lớn nhất thế giới. Rất nhiều quốc gia dọc tuyến “Vành đai và Con đường” đều có truyền thống nuôi tằm. Năm 2013, cùng với việc Trung Quốc đề xuất sáng kiến “Vành đai và Con đường”, giao lưu và hợp tác ngành nuôi tằm giữa các quốc gia dọc tuyến và Trung Quốc ngày càng dồn dập và mật thiết.

Là một trong những cội nguồn của tơ tằm, sản lượng nuôi tằm của thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang ở miền Đông Trung Quốc đạt khoảng 150 nghìn tấm (1 tấm khoảng 25 nghìn con tằm), trong đó 50% dùng cho xuất khẩu, chủ yếu đi đến các quốc gia dọc tuyến “Vành đai và Con đường”, giúp cho chính quyền địa phương giải quyết vấn đề việc làm, thúc đẩy phát triển ngành nghề và tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Biên tập viên:Thanh Đóa