Tranh nông dân Dolan: Vẽ lên bức tranh mới về cuộc sống hạnh phúc

2023-05-22 15:18:32(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Tên gọi “Dolan” là được dịch theo tiếng Duy Ngô Nhĩ, có nghĩa là “tập trung”, là tên gọi của một quần thể xóm làng dân tộc Duy Ngô Nhĩ cổ ở huyện Markit, Tân Cương. Huyện Markit là quê hương của người Dolan, cũng là nơi bắt nguồn của văn hóa Dolan.

Tranh nông dân Dolan được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác tại vùng sa mạc Taklimankan xa xôi. Thông qua bút vẽ, những người nông dân nơi đây đã vẽ lên chân dung cuộc sống phát triển phồn vinh, truyền ra thế giới bên ngoài về cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp của Tân Cương.

Biên tập viên:Kiều Quân