Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 7 khóa XIII

2023-05-18 15:19:29(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Sáng 17/5, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 7 khóa XIII đã bế mạc tại Hà Nội, Hội nghị đã xem xét, thông qua Báo cáo công tác giữa nhiệm kỳ của Bộ Chính trị và Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, kể từ Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng và nhà nước Việt Nam đã vượt qua khó khăn và thách thức, bảo đảm hiệu quả an sinh xã hội, mức sống người dân được cải thiện, lĩnh vực văn hóa ngày càng khởi sắc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng cũng cần nhìn nhận những khó khăn, thách thức xuất hiện trong sự phát triển hiện nay. Cần phải củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán phát triển ổn định, lành mạnh, trật tự, ưu tiên cải thiện môi trường kinh doanh.

Biên tập viên:Dung Dung