Hội nghị rà soát “Công ước cấm vũ khí hóa học” quan tâm vấn đề vũ khí hóa học mà Nhật Bản bỏ lại ở Trung Quốc

2023-05-17 11:19:30(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị rà soát “Công ước cấm vũ khí hóa học” lần thứ 5 ngày 15/5 đã khai mạc tại The Hague, Hà Lan. Đoàn đại biểu Trung Quốc tích cực thúc đẩy hội nghị xem xét vấn đề vũ khí hóa học của Nhật Bản bỏ lại ở Trung Quốc và tại hiện trường hội nghị, tổ chức triển lãm chuyên đề vũ khí hóa học mà Nhật Bản bỏ lại.

Vụ trưởng Vụ Kiểm soát quân sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tôn Hiểu Ba nhấn mạnh, “Công ước cấm vũ khí hóa học” đã có quy định rõ ràng về nghĩa vụ của Nhật Bản khi là nước vứt bỏ vũ khí hóa học. Công ước đã có hiệu lực từ 26 năm trước, nhưng công việc tiêu hủy vũ khí hóa học bỏ lại vẫn còn cả chặng đường dài để hoàn thành.

Tổng Giám đốc Tổ chức cấm vũ khí hóa học Fernando Arias cho biết, vũ khí hóa học mà Nhật Bản bỏ lại vẫn không ngừng được phát hiện tại Trung Quốc. Tổ chức cấm vũ khí hóa học sẽ tiếp tục thông qua cơ chế giám sát và kiểm tra liên quan, cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết đẩy nhanh việc tiêu hủy vũ khí hóa học bỏ lại của Nhật Bản.

Biên tập viên:Hạ Vi