Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Hy vọng Liên minh châu Âu bỏ kính màu, có cách nhìn độc lập và khách quan đối với Trung Quốc

2023-05-16 14:20:54(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, hy vọng Liên minh châu Âu bỏ kính màu ý thực hệ, có cách nhìn độc lập và khách quan đối với Trung Quốc, thực thi chính sách tích cực và lý tính đối với Trung Quốc. Điều này phù hợp với lợi ích của châu Âu.

Tin cho biết, ngày 12/5,sau khi tham gia cuộc họp không chính thức với các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu, Đại diện cấp cao về Chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Jose Borrell cho biết, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu ủng hộ “điều chỉnh lại” chiến lược đối với Trung Quốc, sẽ tiếp tục coi Trung Quốc vừa là đối tác hợp tác vừa là đối thủ cạnh tranh trong các vấn đề toàn cầu. Liên minh châu Âu cần tăng cường cạnh tranh với Trung Quốc.

Ông Uông Văn Bân cho biết, hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc – châu Âu có nền tảng tốt, có nhiều thành quả, có tiềm năng to lớn, hai bên có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, cùng có lợi cùng thắng, Trung Quốc là đối tác quan trọng để Liên minh châu Âu ứng phó thách thức, rủi ro. Hy vọng châu Âu cung cấp môi trường kinh doanh công bằng, không phân biệt đối xử cho doanh nghiệp Trung Quốc và tránh chính trị hoá vấn đề kinh tế và thương mại.

Biên tập viên:Thiên Thư