Dự án dẫn nước từ miền Nam sang miền Bắc của Trung Quốc chuyển 62 tỷ mét khối nước cho miền Bắc Trung Quốc

2023-05-15 10:48:33(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Công ty TNHH Tập đoàn Nam Thủy Bắc Điều Trung Quốc ngày 14/5 tuyên bố, công trình giai đoạn 1 tuyến miền Đông và miền Trung của Dự án dẫn nước từ miền Nam sang miền Bắc Trung Quốc đã tổng cộng chuyển hơn 62 tỷ mét khối nước lên miền Bắc Trung Quốc, trong đó chuyển gần 10 tỷ mét khối nước sinh thái, phát huy hiệu quả kinh tế, xã hội, sinh thái rõ rệt.

Công trình giai đoạn 1 tuyến miền Đông và miền Trung của Dự án dẫn nước từ miền Nam sang miền Bắc Trung Quốc thực hiện cấp nước toàn diện vào tháng 12 năm 2014, mang lại lợi ích cho hơn 280 huyện của 42 thành phố lớn và vừa dọc tuyến, hiện nước miền Nam đã chiếm 75% nước cấp cho nội thành Bắc Kinh và 99% nước cấp cho nội thành Thiên Tân.

Về công trình tuyến miền Tây, Tập đoàn Nam Thủy Bắc Điều giới thiệu cho biết đã tham gia sâu vào công tác nghiên cứu các chuyên đề quan trọng và luận chứng so sánh, lựa chọn lọc nhiều phương án cho công trình tuyến miền Tây, đặt nền tảng nghiên cứu vững chắc cho công trình tuyến miền Tây.

Biên tập viên:Hạ Vi