Tấm lòng của mẹ

2023-05-14 11:04:03(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Trong clip này là những câu chuyện về đồng chí Tập Cận Bình và mẹ, trong năm tháng tham gia đại đội thanh niên lao động ở nông thôn, một túi đựng kim chỉ do bà Tề Tâm đích thân may luôn ở bên cạnh đồng chí Tập Cận Bình. Dòng chữ “Tấm lòng của mẹ” thêu trên túi đựng kim chỉ này đã thể hiện tình cảm sâu đậm giữa hai mẹ con, mẫu tử liền tâm, tận tình với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tấm lòng trong sạch, chân thành là lời hẹn ước giữa đồng chí Tập Cận Bình và mẹ.

Biên tập viên:Hạ Vi