Báo ánh ba xuân, đủ ơn dày ?

2023-05-14 10:52:24(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Tề Tâm, mẹ của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình, là nữ chiến sĩ Bát Lộ Quân dấn thân cho cách mạng và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Nhật, sau đó đến thánh địa cách mạng Diên An.

Coi trọng nêu gương bằng cả lời nói lẫn việc làm, giảng dạy cả kiến thức lẫn đạo đức, lời nói và việc làm của mẹ đã nêu gương cho đồng chí Tập Cận Bình.

Sau đây là những câu chuyện về đồng chí Tập Cận Bình và mẹ, qua đó có thể cảm nhận sâu sắc sự ăn ý và “lời hẹn ước” giữa hai mẹ con.

Biên tập viên:Hạ Vi