Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc Trung Quốc

2023-05-13 12:43:17(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/5, tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt khảo sát Viện Nghiên cứu cơ bản công nghệ điện tử Trung Quốc, Nhà triển lãm quy hoạch y dược sinh học quốc tế thành phố Thạch Gia Trang, tìm hiểu tình hình nghiên cứu, phát triển và sản xuất của doanh nghiệp cũng như tình hình thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp y dược sinh học của địa phương.

Biên tập viên:Hạ Vi