Bắt đầu cuộc di chuyển lớn nhất hàng năm của linh dương Tây Tạng ở Khả Khả Tây Lý

2023-05-12 15:06:25(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, cuộc di chuyển quy mô lớn diễn ra hàng năm của linh dương Tây Tạng ở Khả Khả Tây Lý đã bắt đầu.

Linh dương Tây Tạng là động vật bảo vệ trọng điểm cấp 1 quốc gia của Trung Quốc, chủ yếu phân bố tại Tam Giang Nguyên ở tỉnh Thanh Hải, khu vực A Nhĩ Kim Sơn ở Tân Cương và Khương Đường ở Tây Tạng. Vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 hàng năm, linh dương Tây Tạng kết thành đàn xuyên qua đường sắt, đường ô tô Thanh – Tạng, di chuyển đến Hồ Trác Nãi ở Khả Khả Tây Lý với độ cao 4800 mét so với mực nước biển để sinh sản.

Hiện nay, số lượng quần thể linh dương Tây Tạng ở khu vực Khả Khả Tây Lý đã từ không đến 20 nghìn con của đầu thập niên 80 của thế kỷ trước tăng lên đến hơn 70 nghìn con của hiện nay.

Biên tập viên:Duy Hoa