Tổng Bí thư Tập Cận Bình khảo sát tại thành phố Thương Châu tỉnh Hà Bắc

2023-05-12 11:38:16(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/5, tại thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã khảo sát cánh đồng lúa mì trên đất kiềm khô cằn ở vùng Tiên Trang, thị trấn Cựu Thành, thành phố Hoàng Hoa và cầu cảng chuyên dùng tiếp nhận, bốc xếp than đá trong cảng biển Hoàng Hoa, tìm hiểu tình hình phổ biến trồng lúa mì chịu hạn, chịu kiềm cũng như sản xuất, kinh doanh, phát triển và quy hoạch cảng biển ở địa phương.

Tại thành phố Thương Châu, đồng ruộng gieo trồng lúa mì chịu hạn, chịu kiềm rộng 66.800 ha; năm 2022, tổng sản lượng lúa mì chịu hạn, chịu kiềm đạt 223.700 tấn, năng suất đạt 3348,8 kg/ha.

Thành phố Hoàng Hoa nằm ở vịnh Bột Hải, năm 2022, khối lượng hàng container thông qua cảng biển lần đầu tiên vượt quá 1 triệu TEUs.

Biên tập viên:Vũ Minh