Thúc đẩy hiện đại hoá kiểu Trung Quốc bằng phát triển dân số chất lượng cao: Một lần nữa cung cấp kinh nghiệm phát triển Trung Quốc cho thế giới

2023-05-10 09:00:57(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

 “Thúc đẩy hiện đại hoá kiểu Trung Quốc bằng phát triển dân số chất lượng cao”, đây là phát biểu mới nhất của Nhà lãnh đạo Trung Quốc về quan hệ giữa sự phát triển với dân số Trung Quốc.

    Trình bày và phân tích này đã giải đáp toàn diện và cách nhìn nhận đúng đắn tình hình mới về phát triển dân số Trung Quốc, và những thắc mắc lớn của đông đảo người dân Trung Quốc cũng như các nước khác trên thế giới về làm thế nào để nắm bắt đường lối phát triển và phương thức thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc với “quy mô dân số khổng lồ”. Điều này cũng khiến chuyên gia nghiên cứu vấn đề Việt Nam-Trung Quốc Nguyễn Minh Hoàn đi sâu tìm hiểu để nêu ra một số đặc điểm thực tế từ “lợi ích dân số”sang“lợi ích nhân tài” do Trung Quốc nêu ra, điều này khiến cho kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc một lần nữa có thể cung cấp sự tham khảo cho thế giới, nhất là đối với các nước đang phát triển.

Ông Nguyễn Minh Hoàn, chuyên gia nghiên cứu vấn đề Việt Nam-Trung Quốc 

     Là một nước với dân số hơn 1,4 tỷ người, Trung Quốc luôn là nước đông dân nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự phát triển dân số Trung Quốc đã xuất hiện một số thay đổi rõ rệt, không những đứng trước sức ép dân số lớn, mà còn đứng trước thách thức do sự thay đổi cơ cấu dân số mang lại. Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng cao độ vấn đề dân số, trong Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban kinh tế tài chính trung ương khóa XX diễn ra gần đây đã nêu ra vấn đề phải thúc đẩy hiện đại hoá kiểu Trung Quốc bằng phát triển dân số chất lượng cao. Về vấn đề này, PGS. TS Nguyễn Minh Hoàn cho biết, cách nói mới của Hội nghị lần này đã thể hiện Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc rất coi trọng vấn đề quy mô dân số không chỉ về số lượng, mà đặc biệt là về chất lượng, với ý nghĩa đặt ra rằng Trung Quốc phải sớm chuyển đổi từ nước lớn về dân số nhanh chóng trở thành cường quốc về nguồn nhân lực. Ông nói, Trung Quốc thúc đẩy phát triển hiện đại hoá với quy mô dân số khổng lồ phải trước hết nhấn mạnh đến mặt chất lượng cao của dân số, trong đó cốt lõi ở việc thực hiện phát triển toàn diện con người, điều này cũng có nghĩa là gần một phần năm dân số trên thế giới đang không ngừng tạo ra lợi ích từ dân số khổng lồ cho thế giới. Hơn nữa, việc từng bước thực hiện chuyển đổi từ nước lớn về nguồn nhân lực thành cường quốc về nguồn nhân lực là sự đảm bảo vững chắc cho việc đẩy nhanh bước tới mục tiêu cường quốc về hiện đại hoá.

    PGS. TS Nguyễn Minh Hoàn cho biết, kể từ khi thành lập nước Trung Hoa mới, đặc biệt là kể từ khi cải cách mở cửa đến nay, nhất là sau mười năm thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, Đảng và Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng cao độ sự nghiệp giáo dục, thực thi chiến lược phát triển ưu tiên giáo dục, theo đó trình độ học vấn của người dân không ngừng được nâng cao. Kể từ khi Đại hội lần thứ XVIII đến nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có nhận thức sâu sắc rằng nhân tài chính là nguồn chiến lược để thực hiện sự nghiệp chấn hưng đất nước, giành thế chủ động trong cạnh tranh quốc tế, đưa ra chính sách quan trọng về đào tạo, thu hút và sử dụng nhân tài một cách toàn diện, từ đó thúc đẩy sự nghiệp nhân tài thời đại mới giành được thành tựu và cải cách mang tính lịch sử. PGS. TS Nguyễn Minh Hoàn cho rằng, thúc đẩy xây dựng hiện đại hoá bằng phát triển toàn diện con người là đặc trưng quan trọng của việc xây dựng hiện đại hoá Trung Quốc, một loạt biện pháp do Trung Quốc công bố trong những năm gần đây đã tăng thêm năng lượng cho việc thúc đẩy phát triển nhân tài chất lượng cao.

    PGS. TS Nguyễn Minh Hoàn cho biết, cần phải nhận thức biện chứng khách quan, toàn diện đối với sự thay đổi và ảnh hưởng của tình hình dân số Trung Quốc. Ông nói, tính đến nay, cả thế giới chưa đến 30 quốc gia và khu vực đã thực hiện hiện đại hoá với tổng dân số chưa đến 1 tỷ người. Việc thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc, một quốc gia có dân số 1,4 tỷ người, sẽ làm tăng hơn gấp đôi dân số trên thế giới bước vào thời kỳ hiện đại hóa, từ đó làm thay đổi triệt để bản đồ hiện đại hoá của thế giới. Đây là một sự kiện to lớn có tầm ảnh hưởng sâu sắc trong lịch sử nhân loại, khiến kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc một lần nữa cung cấp tham khảo cho sự phát triển của cả nhân loại, nhất là các nước đang phát triển.

Biên tập viên:Sảnh Hoa