Những người bảo tồn sông băng: “mặc áo đắp chăn cho băng tuyết”

2023-05-08 14:26:19(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trung Quốc có hơn 48.000 dòng sông băng với tổng diện tích vượt quá 50.000 km vuông, trữ lượng băng đạt khoảng 4.500 km khối. Trong 50 năm qua, cùng với khí hậu toàn cầu ấm lên, hơn 8.000 dòng sông băng đã biến mất. Nếu con người không có hành động, một số lượng lớn sông băng nhỏ sẽ phải đối mặt với tan chảy hoàn toàn.

Vương Phi Đằng, người thế hệ 8X, là nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu tài nguyên môi trường sinh thái vùng Tây Bắc thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đã nghiên cứu sông băng gần 20 năm.

Sông băng Đạt Cổ là sông băng trên núi cách thành phố lớn gần nhất.

Tháng 8 năm 2020, Vương Phi Đằng dẫn dắt nhóm nghiên cứu leo lên sông băng Đạt Cổ, tiến hành thí nghiệm “đắp chăn” cho sông băng.


Nhóm nghiên cứu đã vạch ra một khu vực thí nghiệm rộng 500 mét vuông, phủ một lớp vật liệu phản quang cách nhiệt trên bề mặt sông băng. Cứ cách 15 ngày, nhân viên nghiên cứu sẽ đến hiện trường đo đạc một lần.

Hai tháng sau, nhóm nghiên cứu đối chiếu dữ liệu và phát hiện, phần sông băng “được đắp chăn” đã giảm tan chảy băng đá với độ dày 1 mét.

Từ năm 2020 đến năm 2022, Vương Phi Đằng cùng nhóm nghiên cứu liên tục 3 năm “đắp chăn” cho sông băng Đạt Cổ, phần sông băng “được đắp chăn” có diện tích gần 1.000 mét vuông, mỗi năm giảm tan chảy băng đá với độ dày hơn 1 mét. Hiện nay, công tác này vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Biên tập viên:Duy Hoa