Nhóm Công tác của Liên Hợp Quốc: Mỹ cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết tình trạng bất bình đẳng chủng tộc khi hành pháp

2023-05-07 16:00:26(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/5, “Cơ chế chuyên gia độc lập quốc tế nhằm thúc đẩy công lý và bình đẳng chủng tộc trong hành pháp” của Liên Hợp Quốc đã ra thông cáo báo chí, kêu gọi chính phủ Mỹ nỗ lực hơn nữa để giải quyết tệ nạn bất bình đẳng chủng tộc trong hành pháp. Được biết, Nhóm Công tác của cơ chế này sẽ hoàn thành một báo cáo và đệ trình lên Hội nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Nhóm công tác của cơ chế này gần đây đã thăm nhiều thành phố của Mỹ. Sau khi kết thúc chuyến thăm, ngày 5/5, Nhóm công tác đưa ra thông cáo báo chí chỉ rõ, chế độ nô lệ đã để lại những vết thượng khắc sâu và lâu dài cho Mỹ, sự phân biệt chủng tộc đã thấm sâu vào mọi hoạt động tiếp xúc với các cơ quan hành pháp. Ở một số bang của Mỹ, thông thường người dân lần đầu tiên bị phân biệt chủng tộc trong khuôn viên trường học, bao gồm phân loại đối tượng dựa vào yếu tố chủng tộc, bắt giữ, giam giữ, xét xử, tước quyền công dân, v.v..

Thông cáo báo chí cho biết, điều cấp bách hiện nay là giải quyết và chấm dứt sự ảnh hưởng của vòng luẩn quẩn của nghèo đói đối với người gốc Phi, bao gồm áp dụng biện pháp giải quyết dựa trên quyền con người, để giải quyết các vấn đề như nghèo đói, vô gia cư, lạm dụng chất gây nghiện, bệnh tâm thần, v.v..

Biên tập viên:Vũ Minh