Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì triệu tập Hội nghị lần đầu tiên Ủy ban Kinh tế-Tài chính Trung ương khóa XX, nhấn mạnh đẩy nhanh xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại hóa dựa trên nền kinh tế thực và hỗ trợ hiện đại hóa kiểu Trung Quốc với sự phát triển chất lượng cao của dân số

2023-05-06 11:51:35(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 5/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế-Tài chính Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì triệu tập Hội nghị lần đầu tiên Ủy ban Kinh tế-Tài chính Trung ương khóa XX. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh cần phải thực hiện tốt công tác Ủy ban Kinh tế-Tài chính Trung ương khóa mới, nghiên cứu vấn đề đẩy nhanh xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại hóa, nghiên cứu vấn đề hỗ trợ hiện đại hóa kiểu Trung Quốc với sự phát triển chất lượng cao của dân số. Trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Ủy ban Kinh tế-Tài chính Trung ương khóa mới cần phải tiếp tục phát huy tốt vai trò xây dựng phương châm lớn cho công tác kinh tế, tăng cường và cải thiện hơn nữa sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng đối với công tác kinh tế. Hệ thống công nghiệp hiện đại hóa là nền tảng vật chất và công nghệ của một quốc gia hiện đại hóa, nhất thiết phải đặt nền kinh tế thực vào trọng tâm phát triển kinh tế, tạo nâng đỡ vững chắc về vật chất cho thực hiện mục tiêu phấn đấu trăm năm thứ hai. Phát triển dân số là công việc trọng đại liên quan đến sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, cần phải nỗ lực nâng cao tố chất tổng thể của dân số, nâng đỡ hiện đại hóa kiểu Trung Quốc với sự phát triển chất lượng cao của dân số.

Biên tập viên:Vũ Minh