Công bố Báo cáo điều tra tấn công mạng nhằm vào nước khác của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ

2023-05-04 15:40:16(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 4/5, Trung tâm Xử lý khẩn cấp virus máy tính Trung Quốc và Công ty 360 phối hợp công bố một bản báo cáo, vạch trần tình hình liên quan Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tấn công mạng nhằm vào nước khác, vạch rõ quá trình cụ thể một số vụ việc điển hình về an ninh mạng xảy ra tại Trung Quốc và nước khác, đi sâu phân tích toàn diện hoạt động tấn công mạng đánh cắp bí mật và nguy hại thực tế liên quan của CIA, cũng như những đóng góp của nó để Mỹ trở thành “đế quốc tin tặc”. Việc công bố báo cáo này sẽ cung cấp tham khảo và kiến nghị cho các nước bị tấn công mạng trên khắp toàn cầu.

Lâu nay, CIA bí mật thực hiện “Diễn biến hòa bình” và “Cách mạng màu” tại các nơi trên khắp thế giới, liên tục tiến hành hoạt động gián điệp đánh cắp bí mật.

Biên tập viên:Hạ Vi