Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời câu hỏi việc Uzbekistan trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

2023-05-03 14:53:57(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 2/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan việc Uzbekistan trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới.

Có phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Trung Quốc trước việc mới đây, Uzbekistan đã tổ chức thuận lợi cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy những sửa đổi về Hiến pháp Uzbekistan đã được thông qua?

Người phát ngôn cho biết, Trung Quốc chúc mừng Uzbekistan đã tổ chức thuận lợi cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới. Tin rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mirziyoyev, sự nghiệp cải cách và phát triển của nhân dân Uzbekistan nhất định sẽ thu được thành tựu to lớn hơn.

Người phát ngôn cho biết, Trung Quốc rất coi trọng quan hệ với Uzbekistan, sẵn sàng cùng Uzbekistan nỗ lực tiếp tục sâu sắc hợp tác cùng có lợi trong mọi lĩnh vực, thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc - Uzbekistan không ngừng thu được thành quả mới.

Biên tập viên:Thanh Đóa