Phỏng vấn Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chaves Robles

2023-04-29 16:01:02(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chaves Robles đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG). Tổng thống Chaves cho biết, Trung Quốc là nước quan trọng và để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, Trung Quốc thực sự rất quan trọng trên thế giới. Trong thời đại ngày nay, sẽ không hiểu được thế giới nếu không hiểu về Trung Quốc. Tôi tìm hiểu lịch sử của quý quốc, tôi từng đọc và nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. Tôi cho rằng Trung Quốc đang đóng vai trò then chốt trong lịch sử và quan hệ quốc tế, nhất cử nhất động của Trung Quốc đều gây ảnh hưởng tới thế giới. Không còn nghi ngờ, tầm ảnh hưởng này sẽ ngày càng mở rộng do Trung Quốc đang từng bước tìm lại vị thế trên trường quốc tế. Tôi hết sức quan tâm chính sách kinh tế công của Trung Quốc, chính sách này không những ảnh hưởng tới Trung Quốc và hơn 1,4 tỷ nhân dân Trung Quốc, mà còn ảnh hưởng tới cả thế giới, trong đó bao gồm Costa Rica.

Biên tập viên:Kiều Quân