Văn phòng công việc Đài Loan Quốc vụ viện Trung Quốc: Đài Loan không phải và cũng không bao giờ có thể thành một “quốc gia độc lập có chủ quyền”

2023-04-28 11:23:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26/4, Người phát ngôn Văn phòng công việc Đài Loan Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Phượng Liên phát biểu nghiêm chỉnh cho biết, Đài Loan không phải và cũng không bao giờ có thể trở thành một “quốc gia độc lập có chủ quyền”.

    Có phóng viên hỏi Người phát ngôn có bình luận gì về việc sau khi ông Lại Thanh Đức được Đảng Dân Tiến đề cử tham gia bầu cử nhà lãnh đạo khu vực Đài Loan năm 2024, một lần nữa ra tuyên bố rằng “trên thực tế, Đài Loan đã là một ‘quốc gia độc lập có chủ quyền’”, cần phải sẵn sàng chuẩn bị “chống lại sự xâm nhập của Trung Quốc”.

    Bà Chu Phượng Liên trả lời cho biết: Đài Loan là một phần của Trung Quốc, Đài Loan không phải và cũng không bao giờ có thể trở thành một “quốc gia độc lập có chủ quyền”. Phản đối “Đài Loan độc lập”, ủng hộ phát triển hoà bình của quan hệ hai bờ eo biển, là ý nguyện dòng chính của người dân Đài Loan. “Đài Loan độc lập” và hoà bình hai bờ eo biển như nước với lửa, là mối đe doạ lớn nhất đến hạnh phúc và lợi ích của đồng bào Đài Loan.

Biên tập viên:Sảnh Hoa