Bộ Quốc phòng Trung Quốc: Mỹ tiếp tục tăng cường bố trí quân sự tại khu vực Nam Hải làm leo thang tình hình căng thẳng trong khu vực

2023-04-28 15:08:51(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi ngày 27/4 cho biết, hiện nay, Mỹ tiếp tục tăng cường bố trí quân sự tại khu vực Nam Hải, cố tình làm leo thang tình hình căng thẳng trong khu vực, các nước trong khu vực cần phải nêu cao cảnh giác. Người phát ngôn Đàm Khắc Phi cho biết:

“Hiện nay, Mỹ tiếp tục tăng cường bố trí quân sự tại khu vực Nam Hải, cố tình làm leo thang tình hình căng thẳng trong khu vực, các nước trong khu vực cần phải nêu cao cảnh giác. Quân đội Trung Quốc sẽ trước sau như một kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển quốc gia, kiên quyết bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực Nam Hải”.

Biên tập viên:Hải Vân