Tiêu dùng ở Trung Quốc có đà phục hồi theo hướng tốt

2023-04-25 14:56:58(GMT+08:00) xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tổng kim ngạch bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội tăng 5,8% so với cùng kỳ, doanh thu ẩm thực tăng 13,9%. Số liệu tiêu dùng trong qúy 1 ở Trung Quốc cho thấy, cùng với một loạt chính sách thúc đẩy tiêu dùng được thực hiện và có hiệu quả, tình hình tiêu dùng không ngừng mở rộng, dự kiến tiêu dùng tiếp tục được cải thiện, thúc đẩy tiêu dùng thị trường tăng trở lại rõ rệt, tiêu dùng dịch vụ được cải thiện vững vàng, tổng thể tiêu dùng có đà khôi phục theo hướng tốt.

Phó nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Bộ Thương mại Trung Quốc Hồng Dũng cho biết: “Trong quý 1 năm nay, tổng kim ngạch bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội tăng 5,8% so với cùng kỳ, tăng trưởng rõ rệt so với quý 4 năm ngoái; trong tháng 3, tổng kim ngạch bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội tăng 10,6% so với cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng tăng 7,1% so với tháng 1 và 2. Những con số này cho thấy tiêu dùng đang từng bước tăng trưởng trở lại và được cải thiện.”

Vai trò thúc đẩy của tiêu dùng đối với tăng trưởng kinh tế được tăng cường rõ rệt. Trong quý 1, tỷ lệ đóng góp của tiêu dùng cuối cùng đối với tăng trưởng kinh tế đạt 66,6%, tăng trở lại rõ rệt so với cả năm ngoái, là nhân tố chính thúc đẩy kinh tế tăng trưởng trong ba nhu cầu lớn.

Biên tập viên:Vũ Minh