“Mong đợi bổ sung ưu thế cho nhau, tiếp tục cùng có lợi cùng thắng với Trung Quốc”

2023-04-24 11:25:22(GMT+08:00) Nhân dân Nhật báo Trung Quốc
Chia sẻ:

Theo Nhật báo Nhân dân: Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc cùng tổ chức hoạt động “Ngành chế tạo Trung Quốc: Đi vào Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin”. Hơn 110 quan chức ngoại giao và đại diện tổ chức quốc tế tại Trung Quốc đã tìm hiểu về tình hình phát triển công nghiệp và công nghệ thông tin của Trung Quốc, khảo sát các doanh nghiệp viễn thông 5G và nhà máy thông minh, cảm nhận sự phát triển cao cấp hoá, xanh hoá và thông minh hoá của công nghiệp Trung Quốc. Quan chức ngoại giao và đại diện tổ chức quốc tế tại Trung Quốc cho biết, phát triển công nghiệp và công nghệ thông tin của Trung Quốc có thành tích nổi bật, thị trường Trung Quốc luôn là miền đất nóng phát triển cho nhà đầu tư toàn cầu.

Đại sứ Guinea tại Trung Quốc Koita Aminata cho biết, công nghiệp của Trung Quốc có nền tảng phát triển hùng hậu, có chuỗi sản xuất và cung ứng hoàn chỉnh và ổn định, đồng thời dốc sức sâu sắc hợp tác, cùng sáng tạo và cùng chia sẻ cơ hội phát triển mới với các nước.

Đại sứ Lebanon tại Trung Quốc Milia Jabbour cho biết, các nước nên tăng cường giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực 5G và trí tuệ nhân tạo, cùng chia sẻ thành quả phát triển kỹ thuật.

 

Biên tập viên:Thiên Thư