Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, kiên trì đường lối căn bản và đổi mới sáng tạo, làm việc thực tế, viết nên trang sử mới về cải cách mở cửa trên hành trình mới

2023-04-23 14:47:00(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Chiều 21/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Trưởng Ban đi sâu cải cách toàn diện Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban đi sâu cải cách toàn diện Trung ương khóa XX. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của thời đại mới trên hành trình mới, phải lấy đi sâu cải cách toàn diện làm động lực căn bản thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, viết nên trang sử mới của cải cách mở cửa trên hành trình mới.

Hội nghị nêu rõ, tăng cường vai trò chủ thể của sáng tạo đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, là biện pháp then chốt đi sâu cải cách thể chế công nghệ, thúc đẩy tự lập tự cường công nghệ trình độ cao. Ủng hộ kinh tế dân doanh phát triển là phương châm nhất quán của Trung Ương Đảng. Phải điều phối tính tích cực cải cách trong mọi mặt, hoàn thiện cơ chế khích lệ cải cách và sáng tạo đổi mới, tăng cường giao lưu và nhân rộng kinh nghiệm điển hình của cải cách, phản hồi kịp thời quan tâm của các bên.

Biên tập viên:Hạ Vi