Bình luận: Tại sao "Đến Trung Quốc" đã trở thành nhận thức chung của ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài

2023-04-23 14:53:32(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: "Trung Quốc luôn được coi là nơi trái tim hướng về." Ông Bruno, Tổng Giám đốc điều hành của Hội đồng Ngoại thương I-ta-li-a tại Trung Quốc cho biết. Trong quý I, có hơn 10.000 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài được thành lập mới tại Trung Quốc, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái. "Đến Trung Quốc" đang trở thành một chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông lớn trên thế giới.

Những năm gần đây, quy mô thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc không ngừng tăng lên, không chỉ nhằm ổn định nguồn cung, tăng số lượng, mà còn nâng cao chất lượng. Từ "Trung Quốc chế tạo" đến "cùng sáng tạo với Trung Quốc", các công ty nước ngoài đang hội nhập sâu rộng với thị trường Trung Quốc, Trung Quốc khuyến khích vốn nước ngoài cùng hưởng cơ hội thị trường rộng lớn, mở cửa thể chế và đi sâu hợp tác quốc tế của Trung Quốc.

Biên tập viên:Hạ Vi