Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Kiên quyết ngăn chặn mọi mưu toan “lấy Đài Loan kiềm chế Trung Quốc”

2023-04-22 15:09:25(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 21/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nêu rõ, Trung Quốc sẽ cùng cộng đồng quốc tế, kiên định giữ gìn nguyên tắc Một nước Trung Quốc, kiên định bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, kiên quyết ngăn chặn mọi mưu toan “lấy Đài Loan kiềm Trung Quốc”, thực sự giữ gìn hoà bình và ổn định của eo biển Đài Loan.

 

 

Biên tập viên:Thiên Thư