Phương Tây lại thổi phồng việc Ấn Độ vượt Trung Quốc về dân số

2023-04-20 14:49:59(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 19/4, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc ra “Báo cáo về tình hình dân số thế giới năm 2023”, dự báo Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc thành nước đông dân nhất thế giới vào giữa năm nay. Đây là kết quả của quy luật biến động dân số, nhưng sự kiện này lại biến chất trong các bài báo của một số truyền thông phương Tây. Thời gian qua, phương tiện truyền thông phương Tây tung ra các bài báo rùng rợn, lời thoại ẩn ý là: Sự phát triển của Trung Quốc sẽ gặp phải khó khăn lớn.

Truyền thông phương Tây cố tình phớt lờ mô hình phát triển và lợi thế về con đường của Trung Quốc là nguyên nhân giành được thành tựu phát triển to lớn, đặt ngang nhau giữa quy mô dân số với thành tựu phát triển, mưu toan lợi dụng câu chuyện “Trung Quốc mất ngôi quốc gia đông dân nhất thế giới” để nói xấu Trung Quốc, xúi giục các ngành nghề liên quan dịch chuyển khỏi Trung Quốc, cổ xuý “tách rời đứt chuỗi”, chèn ép đà phát triển của Trung Quốc.

Cách thổi phồng này thiếu sự nhận biết cơ bản về quy luật biến động dân số. Vấn đề giảm tỷ lệ sinh liên quan chặt chẽ đến giai đoạn phát triển kinh tế, quan điểm của người dân và các nhân tố kinh tế – xã hội khác.

Quy mô dân số là một phần quan trọng trong tố chất phát triển của một quốc gia, nhưng liệu có thể thực sự chuyển biến thành động lực tăng trưởng kinh tế, thì liên quan đến chế độ được thiết kế và chính sách được thực thi của quốc gia đó.

Hiện nay, Trung Quốc bước sang giai đoạn phát triển chất lượng cao, mô hình phát triển dựa vào đổi mới sáng tạo trở thành mấu chốt cho phát triển trong tương lai. Xét từ dài hạn, Trung Quốc từ biệt các ngành công nghiệp thâm dụng lao động, hướng tới phân khúc trung cao cấp trong chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, là xu thế tất yếu.

Có thể thấy, phán đoán triển vọng phát triển của Trung Quốc không thể chỉ phụ thuộc vào chỉ số đơn nhất về quy mô dân số, mà phải xem xét chất lượng tăng trưởng kinh tế. Quý 1 năm nay, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,5%, vượt dự báo của bên ngoài, điều này đã phản ánh tình hình này.

Bên cạnh đó, Trung Quốc tích cực ứng phó những biến đổi về phát triển dân số, thúc đẩy “lợi tức dân số” chuyển sang “lợi tức cải cách”, thúc đẩy toàn thể nhân dân cùng giàu, những điều này sẽ trở thành động lực cho kinh tế Trung Quốc nâng cao chất lượng và nâng cấp, thế giới sẽ tiếp tục được chia sẻ lợi tức từ Trung Quốc.

Trước kia, một số người ở phương Tây thổi phồng vấn đề dân số Trung Quốc, nhiều lần bị hiện thực “tát vào mặt”; lần này, sự thổi phồng của họ cũng không thể gây tác động, sẽ không thành công được.

Biên tập viên:Duy Hoa