Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc: Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của quy mô ngành công nghiệp phần mềm Trung Quốc đạt 16%

2023-04-19 11:50:52(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

     Theo tin Đài chúng tôi: Tại Hội nghị Phát triển phần mềm quốc tế Trung Quốc khai mạc ngày 18/4, người phụ trách Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết, kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII đến nay, ngành công nghiệp phần mềm Trung Quốc phát triển nhanh chóng, công nghệ cốt lõi được tiếp tục đột phá, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của quy mô ngành nghề đạt 16%.

     Theo thống kê của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, năm 2022, tổng doanh thu của ngành công nghiệp phần mềm Trung Quốc đã đột phá mức 1 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng 11,2% so với cùng kỳ, cao hơn 8,2% so với tốc độ tăng trưởng GDP. Từ tháng 1-2 năm nay, tổng doanh thu của sản phẩm phần mềm đạt 337,9 tỷ Nhân dân tệ. Trong đó, tổng doanh thu của sản phẩm phần mềm công nghiệp đạt 39 tỷ Nhân dân tệ, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

     Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết, sẽ tăng nhanh ứng dụng công kiên phần mềm then chốt, kiên trì vào công nghệ cốt lõi then chốt, tăng cường năng lực cung ứng sản phẩm và dịch vụ phần mềm then chốt, nâng cao toàn diện tính dẻo dai và trình độ an toàn của chuỗi ngành nghề và chuỗi cung ứng. Tập trung vào lĩnh vực ngành trọng điểm, đi sâu thúc đẩy ứng dụng phần mềm then chốt.

 

 

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa