Trung Quốc chi 10 tỷ Nhân dân tệ từ ngân sách trung ương trợ cấp cho nông dân trực tiếp tham gia sản xuất lương thực

2023-04-17 12:04:57(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Trung Quốc cấp 10 tỷ Nhân dân tệ từ ngân sách trung ương, dùng để chi trợ cấp một lần cho nông dân trực tiếp tham gia sản xuất lương thực, điều phối và hỗ trợ sản xuất vụ Xuân, tiếp tục nâng cao tính tích cực sản xuất lương thực của nông dân.

Đối tượng được hưởng trợ cấp là những người trực tiếp tham gia sản xuất lương thực, bao gồm nông dân canh tác trên mảnh đất mình nhận khoán, các chủ thể kinh doanh nông nghiệp kiểu mới như hộ trồng trọt lớn, trang trại gia đình, hợp tác xã nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp sử dụng đất chuyển nhượng để sản xuất lương thực, cũng như cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ trong cả quá trình từ gieo trồng đến thu hoạch lương thực, đảm bảo khoản tiền trợ cấp được cấp phát cho những người trực tiếp tham gia sản xuất lương thực. Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, các khu vực nên xuất phát từ tình hình địa phương, xác định tổng hợp mức trợ cấp, vận dụng đầy đủ công nghệ thông tin hiện đại, tiếp tục áp dụng hình thức trợ cấp qua thẻ ngân hàng, kịp thời cấp phát tiền trợ cấp cho nông dân.

Biên tập viên:Duy Hoa