Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh kiên định không dời làm sâu sắc cải cách toàn diện và mở rộng mở cửa đối ngoại trình độ cao

2023-04-14 14:42:06(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, khi khảo sát tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, tỉnh Quảng Đông đi đầu, cũng là nơi trước tiên tiến hành và thí điểm cải cách mở cửa, có vai trò quan trọng và nổi bật trong đại cục xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Cần kiên định mục tiêu xây dựng cường quốc và phục hưng dân tộc, tiếp tục đi đầu cả nước trong các phương diện làm sâu sắc cải cách toàn diện, mở rộng mở cửa đối ngoại trình độ cao, nâng cao năng lực tự lập tự cường về khoa học-công nghệ, xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại, thúc đẩy sự phát triển nhịp nhàng giữa thành thị và nông thôn cũng như giữa các vùng miền, đi đầu trong thúc đẩy xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc xoay quanh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phát triển chất lượng cao và nhiệm vụ chiến lược là xây dựng bố cục phát triển mới.

Biên tập viên:Kiều Quân