Hiệp định RCEP sẽ có hiệu lực toàn diện giúp nền kinh tế toàn cầu phát triển phồn vinh

2023-04-13 10:48:10(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/4, phóng viên từ Bộ Thương mại Trung Quốc được biết, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ chính thực có hiệu lực tại Philippines vào ngày 2/6. Lúc đó, Hiệp định RCEP sẽ có hiệu lực toàn diện đối với 15 nước thành viên, khu thương mại tự do lớn nhất toàn cầu cũng sẽ bước vào giai đoạn mới thực hiện toàn diện.

Kim ngạch thương mại với các nước thành viên RCEP hiện chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, Hiệp định RCEP là một hiệp định đã mang lại một khu thương mại tự do lớn nhất thế giới. Chúng tôi đã đưa ra một số sắp xếp liên quan, bao gồm tạo thuận lợi thông quan và thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật, để tiếp tục thúc đẩy việc hình thành thị trường khu vực, tăng cường sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt