Bí thư thứ nhất đóng tại nông thôn

2023-04-11 14:43:14(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Năm 2021, Trung Quốc giành thắng lợi toàn diện trong cuộc chiến công kiên thoát nghèo, toàn bộ 98 triệu 990 nghìn người nghèo ở nông thôn theo tiêu chuẩn hiện hành đều thoát nghèo. Trong quá trình củng cố thành quả thoát nghèo, thúc đẩy chấn hưng nông thôn, có một nhóm người đang phát huy vai trò rất quan trọng, họ có một tên gọi chung: Bí thư thứ nhất đóng tại nông thôn.

Bí thư thứ nhất đóng tại nông thôn là người phụ trách hàng đầu do Đảng Cộng sản Trung Quốc cử xuống các thôn làng nghèo khó, đến từ cơ quan chính quyền các cấp hoặc doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp, phụ trách dẫn đầu đội công tác đóng tại nông thôn và bà con cùng nỗ lực thay đổi bộ mặt lạc hậu của các thôn làng, để người dân địa phương có cuộc sống tốt đẹp.

Ông Doãn Lâm Vĩ là Bí thư thứ nhất đóng tại thôn Vân Hoa, thành phố Đằng Xung, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, dưới sự nỗ lực của ông, đặc sản của thôn Vân Hoa đáp lên chuyến tàu livesteam bán hàng, có thêm nguồn tiêu thụ. Nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của nông sản, một mặt ông liên hệ với các nhà máy có thương hiệu thu mua chè của các hộ trồng trọt, mặt khác cố gắng đưa các hàng nông sản lên quầy bán hàng của Sân bay Đằng Xung, bán ra các nơi trên cả nước.

Ở Trung Quốc, có hơn 180 nghìn Bí thư thứ nhất đóng tại nông thôn như ông Doãn Lâm Vĩ.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh