Nhà máy điện địa nhiệt có độ cao lớn nhất so với mặt biển của Trung Quốc tổng cộng phát điện hơn 500 triệu KWH

2023-04-10 10:49:52(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Từ ngày 29/9/2018 đưa vào hoạt động đến nay, Nhà máy điện địa nhiệt Dương Dịch, nhà máy điện địa nhiệt có độ cao lớn nhất so với mặt biển của Trung Quốc đã vận hành 35 nghìn tiếng đồng hồ, tổng lượng phát điện vượt quá 500 triệu KWH.

Tại hiện trường có độ cao gần 4700m so với mặt biển, phóng viên thấy nước nóng bốc hơi nước nhiệt độ cao chảy ra từ miệng giếng hầm, qua chia tách bằng thiết bị, hơi nước cao áp nhiệt độ cao và nước nóng lần lượt đi vào nhà máy điện từ hai đường ống. Tại đây, máy móc chiết xuất nhiệt năng dùng để phát điện, sau đó nước thải để nguội lại trở về lòng đất qua đường ống, hình thành mô hình tái sử dụng tuần hoàn khép kín.

Tây Tạng có hàm lượng năng lượng địa nhiệt dồi dào nhất. Lượng phát điện của Nhà máy điện địa nhiệt Dương Bát Tỉnh được khánh thành vào thập niên 70 thế kỷ trước từng chiếm gần một nửa lưới điện Lhasa.

Theo quy hoạch phát triển, trong thời gian tới, Tây Tạng tập trung xây dựng cơ sở năng lượng sạch quốc gia, trong đó khai thác địa nhiệt là một trong những nội dung quan trọng.

Biên tập viên:Mẫn Linh