Biểu đồ mặt Trăng do các nhà khoa học Trung Quốc vẽ ra có kích thước lớn bằng sân bóng đá

2023-04-06 16:06:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Nhằm đi sâu tìm hiểu về cấu tạo địa chất và địa mạo địa hình mặt Trăng, việc vẽ ra biểu đồ mặt Trăng là hết sức quan trọng. Công trình thám hiểm mặt Trăng của Trung Quốc thông qua nhiệm vụ của tàu thám hiểm Hằng Nga đã thu thập được nhiều hình ảnh có độ nét cao, tàu thăm dò Hằng Nga 2 đã thu được hình ảnh trọn vẹn của mặt Trăng có độ nét, độ chính xác cao nhất thế giới hiện nay. Nếu in ra với tỷ lệ hoàn toàn, bức biểu đồ mặt Trăng do các nhà khoa học Trung Quốc vẽ ra sẽ có kích thước bằng sân bóng đá.

Biên tập viên:Dung Dung