Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 6 sẽ phóng vào đầu hoặc giữa tháng 5

2023-04-06 16:03:12(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Năm 2023 là năm mở đầu giai đoạn mới trong ứng dụng và phát triển của trạm không gian Trung Quốc, theo sắp xếp nhiệm vụ, năm nay sẽ tổ chức phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 6, tàu Thần Châu 16, tàu vũ trụ chở người Thần Châu 17, đây là những nhiệm vụ đầu tiên sau khi trạm không gian Trung Quốc hoàn thành xây dựng toàn diện, bước vào giai đoạn mới ứng dụng và phát triển.

Được biết, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 6 đã an toàn đưa đến trạm phóng vũ trụ Văn Xương, đang triển khai công tác lắp đặt tổng thể và kiểm tra khu phóng theo kế hoạch, sẽ phóng vào thời điểm thích hợp vào đầu hoặc giữa tháng 5.

Biên tập viên:Dung Dung