Ủy ban Y tế và Sức khỏe nhà nước Trung Quốc: Trung Quốc sẽ xây dựng hệ thống y tế lưu động và cơ chế phục vụ đóng trên địa bàn huyện

2023-04-03 16:17:19(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ủy ban Y tế và Sức khỏe nhà nước Trung Quốc mới đây ban hành “Ý kiến chỉ đạo về làm tốt công tác xây dựng hệ thống y tế lưu động và cơ chế phục vụ đóng trên địa bàn huyện”, yêu cầu thúc đẩy xây dựng cơ chế về nhân tài vệ sinh y tế đô thị phục vụ định kỳ nông thôn, đến năm 2025, cơ bản xây dựng ổn định hệ thống y tế lưu động và cơ chế phục vụ đóng trên địa bàn huyện.

“Ý kiến chỉ đạo” yêu cầu, đối với những thôn hành chính với dân số ít, không thích hợp phân phối bác sĩ thôn làng cố định trong huyện, cần phải tổ chức các trạm y tế thị trấn triển khai phục vụ khám chữa bệnh lưu động cấp thôn.

Những năm qua, các nơi Trung Quốc thông qua hình thức y tế lưu động, cử chuyên gia, v.v, tiếp tục thúc đẩy nguồn y tế chất lượng tốt xuống nông thôn, nâng cao hiệu quả năng lực phục vụ y tế địa bàn huyện đặc biệt là là các vùng nông thôn.

Biên tập viên:Hải Vân