Trung Quốc đang nghiên cứu chế tạo kính viễn vọng “Tuần Thiên” – có triển vọng thu được hình ảnh trọn vẹn của vũ trụ

2023-04-03 17:03:09(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tổng thiết kế sư Công trình Vũ trụ có người lái Trung Quốc Châu Kiến Bình cho biết, Trung Quốc đang nghiên cứu chế tạo kính viễn vọng “Tuần Thiên”, chiếc kính này có triển vọng thăm dò được 42% phạm vi khu vực bầu trời. Trong tương lai, Trung Quốc còn có thể thu được hình ảnh trọn vẹn của vũ trụ, điều này có vai trò quan trọng đối với nghiên cứu thiên văn học như vật chất tối, năng lượng tối, v.v..

Biên tập viên:Thanh Đóa