Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình: Không ngừng đi sâu học tập và quán triệt Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới

2023-04-02 14:17:37(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Chiều 30/3, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức buổi học tập thể lần thứ 4 về học tập và quán triệt Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì buổi học và nhấn mạnh, tổ chức buổi học tập thể lần này với mục đích là phát huy vai trò mẫu mực, thúc đẩy toàn Đảng đi sâu học tập và quán triệt Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới trong giáo dục chủ đề, củng cố nền tảng lý luận tư tưởng.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, việc sáng tạo lý luận của Đảng tiến một bước thì việc trang bị lý luận cũng phải tiến một bước, cần phải áp dụng lý luận sáng tạo của Đảng vào  việc quán triệt thực hiện các bố trí chiến lược quan trọng được đề xuất trong Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Biên tập viên:Thiên Thư