Chủ tịch Hội đồng Diễn đàn châu Á Bác Ngao, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ thứ 8 Ban Ki-moon trả lời phỏng vấn riêng của CMG

2023-04-01 13:44:38(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Thế giới hiện đang đứng trước nhiều khủng hoảng, tính không an toàn và không ổn định nổi bật. Là người ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao, Chủ tịch Hội đồng Diễn đàn châu Á Bác Ngao, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ thứ 8 Ban Ki-moon nhấn mạnh đoàn kết hợp tác. Trong 10 năm đảm nhiệm chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông đã nỗ lực vì hòa bình và sự phát triển bền vững của thế giới. Ông đã trả lời phỏng vấn riêng của Đài chúng tôi. Mời các bạn xem video sau đây…

Biên tập viên:Hạ Vi