Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc họp và xem xét “Quy định về cán bộ lãnh đạo khai báo thông tin cá nhân”

2023-03-31 11:42:00(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 30/3, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức phiên họp, quyết định bắt đầu từ tháng 4 năm nay từ trên xuống dưới trong toàn Đảng chia hai đợt triển khai giáo dục chủ đề học tập quán triệt Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Hội nghị đã xem xét “Quy định về cán bộ lãnh đạo khai báo thông tin cá nhân”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì phiên họp.

Biên tập viên:Duy Hoa