Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường dự Lễ khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2023 và có bài phát biểu đề dẫn

2023-03-31 14:40:07(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 30/3, tại Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã dự Lễ khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2023 và có bài phát biểu đề dẫn.

Thủ tướng Lý Cường cho biết, trong thế giới hiện nay, sự bất ổn, không xác định, khó dự báo đã trở thành trạng thái bình thường. Cần phải giương cao ngọn cờ quan điểm Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, chung tay xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của châu Á, tiếp thêm nhiều hơn tính xác định cho hòa bình và phát triển của thế giới.

Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, trong một thế giới không xác định, tính xác định của Trung Quốc là trụ cột vững chắc giữ gìn hòa bình và phát triển của thế giới. Trung Quốc có niềm tin và có năng lực thúc đẩy con thuyền lớn kinh tế Trung Quốc đạp gió rẽ sóng, vững bước tiến xa, đóng góp lớn hơn nữa cho phát triển kinh tế thế giới.

Biên tập viên:Vũ Minh